May
30
Sat
4-H
May 30 – Jun 6 all-day
Jun
5
Fri
Anthem
Jun 5 – Jun 6 all-day
Jun
19
Fri
Family Reunion
Jun 19 @ 10:30 am – Jun 21 @ 12:00 pm
Jun
21
Sun
Association Youth Camp
Jun 21 – Jun 26 all-day
Jul
12
Sun
Co-ed Children’s Camp
Jul 12 – Jul 15 all-day
Coed Children’s Camp
Jul 12 – Jul 17 all-day
Jul
15
Wed
Youth Camp
Jul 15 @ 3:00 pm – Jul 18 @ 11:00 am
Jul
18
Sat
Family Reunion
Jul 18 @ 12:00 pm – Jul 19 @ 6:00 pm
Jul
20
Mon
Crossroads Baptist Association Camp
Jul 20 – Jul 28 all-day
Aug
16
Sun
Anthem
Aug 16 – Aug 17 all-day